Chuyên mục: Kinh doanh

Giá trái cây ngoại, nội tăng mạnh

Mấy ngày gần đây khảo sát tại một số chợ lẻ như chợ Bà Hoa (Quận Tân Bình) chợ Phạm Văn Hai (Quận Tân Bình)…cho thấy giá trái cây ngoại đang tăng rất cao. Táo Envy Mỹ từ 180.000 đồng/kg…